Trolol

Category : Dienstverlening

Dienstverlening

Grofvuil container

Voor elk soort afval bestaat een opslagplaats: groenafval, tuinafval, gewoon afval. Maar ook grofvuil verdient een eigen bewaarplaats, en daarvoor is een grofvuil container perfect....