Veiligheid staat voorop: start een BHV cursus in Den Haag of omgeving

Als chauffeur is het van groot belang om adequaat te handelen in noodsituaties, en daarom kan een BHV cursus in Den Haag zeer nuttig zijn. Want het komt te vaak voor dat chauffeurs te weinig kennis hebben hoe te handelen in een acute situatie. Om onjuiste beslissingen met negatieve gevolgen te voorkomen, is het aan te raden om een BHV cursus in omgeving Den Haag speciaal voor chauffeurs te volgen als u vaak op de weg te vinden bent. Deze cursus is geheel gericht op praktijksituaties. Bij BHV Zuid-Holland wordt deze cursus verzorgd door professionele Ambulance hulpverleners die beschikken over veel ervaring langs de weg. Tijdens de cursus wordt de veiligheid in en rond de auto besproken, onwel wording van de persoon, wat te doen in het geval van een hartinfarct of beroerte, verwondingen, breuken en kneuzingen, een onwel persoon uit een auto halen, reanimatie, verslikking en benauwdheid. Naast deze handelingen wordt er ook besproken wanneer het wel of niet verstandig is om door te rijden naar een ziekenhuis en de alarmering van de hulpdiensten.

BHV cursus aan kinderen in omgeving Den Haag

Veiligheid en gezondheid van kinderen moet in kinderdagverblijven, jeugdzorg- en onderwijsinstellingen gewaarborgd zijn. Verschillende instanties zoals Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen hebben de eis gesteld dat zij vanaf 1 januari 2010 in het bezit moeten zijn van een EHBO certificaat. Er moet tenminste één gecertificeerde volwassene aanwezig zijn, die eerste hulp kan verlenen aan kinderen. Het is nuttig om uw BHV cursus te halen in de buurt van Den Haag. Onderwerpen die behandeld worden zijn bijvoorbeeld stoornissen in de ademhaling en in het bewustzijn, koortsstuip, hersenschudding, uitdroging, ernstige bloedingen, bloedneus, tand- en oogletsel, kleine ongevallen, brandwonden en vreemde voorwerpen in neus, mond, oor of huid. Bij BHV Zuid-Holland krijgt u op een levendige manier les van professionele instructeurs. BHV Zuid-Holland beschikt over een opleidingscentrum met een tiental realistische trainingsruimtes. Zo kan er op een realistische manier geoefend worden.

Een BHV cursus in omgeving Den Haag als bedrijfsuitje

Een BHV cursus kan uitstekend gecombineerd worden met een dagje teambuilding. Twee vliegen in een klap! BHV Zuid-Holland beschikt over professionele hulpverleners die kennis met u willen delen. Op een dynamische manier worden BHV- en EHBO incidenten voorgelegd aan de werknemers die zij in een team moeten oplossen. Naast dat het trainingscentrum gebruikt kan worden om verschillende scenario’s na te spelen, is er ook een mogelijkheid om gebruik te maken van het nabijgelegen park. De dag kan afgesloten worden met een barbecue of een buffet. Het volgen van een BHV cursus is enorm van belang. Iemand die in het bezit is van een EHBO- diploma kan namelijk het verschil betekenen tussen leven en dood.