Trolol
Image default
Bedrijven

Veiligheidsaarding in gebouwen: voorschriften en normen

Veiligheidsaarding is een essentieel aspect van de elektrische infrastructuur van gebouwen. Het biedt bescherming tegen elektrische schokken en helpt bij het voorkomen van elektrische storingen en branden. In deze blog duiken we dieper in op veiligheidsaarding in gebouwen, de voorschriften en normen die van toepassing zijn, en waarom het van cruciaal belang is voor de veiligheid van mensen en eigendommen.

Waarom is veiligheidsaarding belangrijk in gebouwen?

Veiligheidsaarding in gebouwen is van vitaal belang om de veiligheid van mensen te waarborgen. Wanneer elektrische apparatuur of systemen defect raken, kan er een lekstroom ontstaan, waardoor metalen delen van apparatuur of behuizingen onder spanning komen te staan. Als deze delen niet goed geaard zijn, kan een persoon die ze aanraakt een elektrische schok krijgen, met mogelijk ernstige gevolgen. Veiligheidsaarding zorgt ervoor dat lekstromen veilig worden afgeleid naar de aarde, waardoor het risico op elektrische schokken wordt geminimaliseerd.

Voorschriften en normen voor veiligheidsaarding

In veel landen zijn er specifieke voorschriften en normen voor veiligheidsaarding in gebouwen. Deze voorschriften zijn bedoeld om een consistent niveau van veiligheid te waarborgen en te voldoen aan internationale normen. In de meeste gevallen zijn deze voorschriften opgenomen in de lokale bouwvoorschriften en elektrische codes. Ze bevatten richtlijnen voor het ontwerp, de installatie en het onderhoud van veiligheidsaardingssystemen in gebouwen.

Type aardingsystemen: TN, TT en IT

Er zijn verschillende soorten aardingsystemen die in gebouwen kunnen worden toegepast, waaronder TN, TT en IT-aarding. Het type aarding dat wordt gebruikt, hangt af van verschillende factoren, waaronder de elektrische distributie en de omgeving van het gebouw. Bij het TN-systeem is de nul van de transformator geaard, terwijl bij het TT-systeem zowel de nul van de transformator als de behuizing van elektrische apparatuur worden geaard. Het IT-systeem is meer geschikt voor gevoelige installaties en wordt vaak gebruikt in ziekenhuizen en datacenters.

Risico’s van slechte of ontbrekende veiligheidsaarding

Het negeren of onjuist implementeren van veiligheidsaarding leidt tot ernstige risico’s. Het veroorzaakt niet alleen levensbedreigende elektrische schokken, maar ook brandgevaar. Bovendien kunnen aardingsproblemen storingen in elektrische apparatuur veroorzaken en leiden tot kostbare reparaties en downtime.

Professionele installatie en periodieke inspecties

Het is van vitaal belang dat veiligheidsaarding in gebouwen wordt uitgevoerd door ervaren professionals, die bekend zijn met de lokale voorschriften en normen. Een grondige inspectie en test van het aardingssysteem moeten periodiek worden uitgevoerd om ervoor te zorgen dat het goed functioneert en aan de vereiste normen voldoet. Tijdige onderhoudsprocedures kunnen eventuele problemen detecteren en verhelpen voordat ze ernstige gevolgen hebben.