Trolol
Image default
Bedrijven

Waar moeten elektrotechnische installaties aan voldoen?

Om veilig en betrouwbaar te zijn moeten elektrotechnische installaties aan verschillende eisen voldoen. De minimale eisen waaraan elektrische installaties aan moeten voldoen zijn vastgelegd in de NEN 3140 en zijn onder te verdelen in 5 categorieën namelijk:

  • veiligheid;
  • betrouwbaarheid;
  • geschiktheid
  • efficiëntie
  • duurzaamheid.

Veiligheid
In de NEN 1010 staan de eisen voor de aanleg, het onderhoud en de inspectie van laagspanningsinstallaties beschreven. Deze eisen hebben als doel om de veiligheid van personen en goederen die met de installaties werken te waarborgen. De NEN 1010 stelt eisen voor nieuwe installaties, de NEN 3140 stelt eisen voor bestaande installaties. De veiligheidsnormen van de NEN 3140 omvatten onder andere het vermijden van brand- en elektrocutiegevaar.

Betrouwbaarheid
Elektrotechnische installaties moeten betrouwbaar zijn en goed werken. Dit betekent dat de installatie goed moet worden ontworpen, geïnstalleerd en onderhouden. Zoals in de vorige alinea beschreven moet er aan de eisen van de NEN 1010 worden voldaan bij oplevering van de installatie. Daarna moet de installatie aan de eisen van de NEN 3140 voldoen. Om te zorgen dat installaties betrouwbaar blijven is er een verplichte NEN 3140 keuring. Tijdens deze keuring wordt gecontroleerd of elektrische installaties, machines en gereedschappen veilig en betrouwbaar zijn om te gebruiken.

Geschiktheid
Elektrotechnische installaties moeten geschikt zijn voor het beoogde gebruik. Dit betekent dat ze moeten voldoen aan de specifieke eisen en behoeften van de gebruikers, zoals voldoende capaciteit en functionaliteit.

Efficiëntie
Elektrotechnische installaties moeten efficiënt werken en zo min mogelijk energie verspillen. Om efficiënt te werken moet onnodig energieverlies vermeden worden en moet de installatie zo energiezuinig mogelijk werken.

Duurzaamheid
Als laatste moeten elektrotechnische installaties duurzaam zijn en zo min mogelijk belastend zijn voor het milieu. Bijvoorbeeld voor het gebruiken van hernieuwbare energiebronnen en het vermijden van schadelijke stoffen en materialen.

https://www.dkelektra.nl/diensten/elektrotechnische-installaties/