Trolol
Image default
Sport

Waarom je voor ieder kind medailles bestelt bij een sportwedstrijd

Bij sport draait het allemaal om winnen toch? Aantonen wie de snelste, de sterkste, de beste is. Van oudsher geloven we dat onderlinge competitie mensen tot het uiterste, en daarmee, beste van hun kunnen stimuleert. Van de Assyriërs tot de Oude Grieken en de Romeinen tot aan de hedendaagse sportcultuur, we willen winnen. En niet alleen omdat winnen zo goed voelt. Nee, vooral omdat verliezen zoveel erger is. In ons brein komt verlies twee keer zo hard binnen als winst. En dat is precies de reden dat we voor ieder kind dat deelneemt aan een wedstrijd of toernooi een eigen medaille moeten bestellen.

Het verschil in beleving tussen topsport en recreatief sporten wordt in onze maatschappij steeds duidelijker

We hebben nog steeds de drang om naar gladiatoren te kijken. Op het voetbalveld, het circuit of in de ring. We willen onze helden met de sportbekers in hand zien staan. Maar dat is allang niet meer de enige reden waarom we aan sport doen. Sporten voor de ‘gewone mens’ is steeds meer minder een competitie geworden tegen anderen maar steeds meer tegen onszelf. We zitten te veel, bewegen te weinig, staren teveel naar schermen en worden overladen met prikkels.

Door te sporten kunnen we ons hoofd even ‘uit’ zetten en aan onze fitheid werken. Voor kinderen en volwassenen is het een uitstekende manier om sociale contacten op te doen en om waardevolle sociale vaardigheden, zoals samenwerken, te ontwikkelen. Sporten wordt meer en meer als goede opvoeding gezien in plaats van als ‘survival of the fittest’, letterlijk in dit geval. Dat idee is natuurlijk niet helemaal nieuw, ook in vroeger tijden werd het als deel van de opvoeding gezien maar waar het destijds meer om tucht en discipline ging, is het tegenwoordig ‘de zachte kant’ van sporten die steeds meer wordt benadrukt.

Worden we dan niet te soft?

De vraag is of we niet een bepaalde mate van hardheid nodig hebben in onze maatschappij om ons sterk te houden in tijden van crises. Absoluut, maar de uitdagingen waar we voor staan komen niet langer aan op brute kracht en strakke discipline. Problemen als het milieu, het bestrijden van ziektes en natuurrampen, vragen om een gezonde, sociale bevolking die in staat is om in te spelen en zich aan te passen aan drastische veranderingen. Oftewel, de ware betekenis van ‘survival of the fittest’.

Dus wat heeft dit met sportprijzen te maken?

Niets, behalve dit. Door ieder kind dat meedoet aan een toernooi een voetbalmedaille, hockey medaille of sportbeker te geven voor deelname bevorderen gezond gedrag bij kinderen. Verliezen kan kinderen afschrikken om deel te nemen en door ze toch een prijs te geven voelt ook een verlies een klein beetje als winnen. En dat is precies waar we nu behoefte aan hebben.