Trolol
Image default
Gezondheid

Workshop efficiënt communiceren van JE BENT MEER

Effectief communiceren om sneller wederkerig begrip te hebben, doelen eerder te bereiken en de samenwerking te optimaliseren.

Leer nu Effectief communiceren bij JE BENT MEER

Contact! Alles valt of staat ermee. Door onze communicatietraining te bestuderen zul je zien, dat jij je meer doelbewust wordt van hoe je overkomt op andere personen, maar ook wat deuitwerking van andere mensen op jou is. Je ontwikkelt informatie en vaardigheden om je eigen gedragswijze optimaal in te zetten, zodat er sneller onderling besef zal zijn, de samenwerking verbetert en doelen eerder bereikt zullen worden. Geen oeverloos gepraat, maar efficiënt en effectief spreken. Dit bespaart je heel wat onaangenaamheden en lange besprekingen.

Deze cursus is bij uitstek competent om als gezelschap, afdeling of team te volgen. Bedrijven overhandigen wij maatwerk. Wij organiseren de bijeenkomst Effectief Communiceren ook voor personen alleen door middel van open aanmelding.

Wat leer je bij onze workshop?

In onze communicatietraining leer je te letten op kleine non-verbale reacties, zodat je die kunt benutten om beter te spreken. Je leert anders te zien wat je bij anderen naar boven haalt, en of dat is wat je wilt oproepen. Je leert doelbewust te werken aan een sfeer van vertrouwen en betrokkenheid door je communicatie (lichaamshouding, gebaren, ademhaling, woordkeuze etc.) aan te passen op de onverwachte respons van anderen. Je leert haalbare doelen te verwoorden die toetsbaar zijn en in een groter geheel verantwoord zijn. Deze thema’s worden dan alsmede in deze communicatieworkshop aangehaald:

 

  •  patronen en gewoonten
  •  het vormen van aannames of veronderstellingen
  •  behoefte aan juist zijn

     

     

  •  verbale- en non-verbale communicatie

Wat kan je verwachten bij onze workshop

We gaan naast de praktijk in het bijzonder veel oefenen, waardoor je het niet alleen begrijpt, maar ook werkelijk voelt en ervaart. We staan stil bij non-verbale communicatie en de betekenis van correct waarnemen. Je gaat leren correct te observeren in plaats van meteen te interpreteren? Je leert ook hoe je krachtiger communiceert door je mededeling non-verbaal te ondersteunen.

Ook vragen als; Welke signalen zenden we naar anderen uit?; Welk vragen moet ik stellen?; Hoe kan mijn partner het best met mijn feedback uit de voeten?; En hoe ontvang ik zelf commentaar, zonder me aangevallen te voelen?

 

De training Effectief Communiceren duurt één dagdeel, maar kan desgewenst voor bedrijven vergroot worden naar meerdere dagdelen of een onderdeel zijn in een teamcoaching programma.

Door onze communicatieworkshop te bij te wonen zul je opmerken, dat je je meer doelbewust wordt van hoe jij overkomt op andere personen, maar ook wat het effect van anderen op jou is. Je ontwikkelt informatie en vaardigheden om je persoonlijke gedragswijze hoogst in te zetten, zodat er sneller onderling begrip zal zijn, het samenwerkingsverband verbetert en doelen sneller bereikt zullen worden. Geen eindeloos gebabbel, maar doelmatig en efficiënt spreken. Dit bespaart je veel discussies en lange besprekingen.

Deze cursus is bij uitstek bestemd om als club, afdeling of team te volgen. Bedrijven overhandigen wij maatwerk. Wij organiseren de bijeenkomst Effectief Communiceren ook voor personen alleen door middel van open inschrijving.

http://jebentmeer.nl