Trolol
Image default
Zakelijk

Een consultancy gebruiken

Je hoort regelmatig dat er een consultant HR ingezet wordt binnen een bedrijf, maar wat is dit nu eigenlijk? Een consultant is iemand waarvan uitgegaan wordt dat deze professioneel advies kan geven over personeelszaken. Hij of zij wordt gezien als de expert binnen de branche waarin je werkzaam bent. Het gaat hierbij niet omd e expert in het uitvoeren van werkzaamheden, maar wel op grond van de achterliggende informatie betreffende de functie of het bedrijf. Het is hierbij wel belangrijk dat de consultant professioneel advies geeft, op de vlakken waar het bij de ontvangende partij ontbreekt aan de expertise. Als laatste behoort advies geven bij de functie van zijn beroep en wordt de consultant voor dit advies ook beloond. De definitie van consultancy kan gekoppeld worden aan het krijgen van kennisvoordeel. Een bedrijf neemt in de meeste gevallen een consultancy in dienst om te zorgen voor een zekere expertise binnen het bedrijf en ervaringvergroting. Doordat een consultant toch meer expertise bezit dan de meeste werknemers kan deze de werknemers meer bijleren over het werken in de branche. Het is een expert binnen het vakgebied. Een aantal redenen waarom bedrijven gebruik maken van een consultent is dat deze een objectieve en onafhankelijke kijk op de situatie kunnen bieden. Ze zijn extern en hebben hierdoor geen vooroordelen bij gevoelige kwesties die spelen binnen het bedrijf. Daarnaast kan een consultant invulling bieden bij een tekort binnen een bedrijf aan werknemers. Ze vullen als het ware de vacatures op, als hier geen reacties op zijn gekomen. Daarnaast leidt het inzetten van een consultant bij dilemma’s vaak tot een lager persoonlijk en organisatie risico. Het is hierbij wel aan te raden om rekening te houden met de WKR, wat staat voor werkkostenregeling, waardoor de consultant ook gewoon het juiste salaris zal ontvangen. Hierdoor zal de consultant zich beter inzetten en meer productiviteit leveren.

http://www.cbbs.nl/