Trolol
Image default
Dienstverlening

Verschillende specialisaties in de psychologie

Psychologie is een wetenschap die reageert op de actualiteit en dat is al altijd zo geweest. Vanaf het begin hebben psychologen uit alle fundamentele specialisaties gezocht om datgene wat ze geleerd hadden te kunnen toepassen om de menselijke problemen op te lossen. In het begin van de twintigste eeuw ontwikkelde de Franse psycholoog Alfred Binet de eerste moderne intelligentietest om scholen te helpen bij het identificeren van kinderen die speciale aandacht nodig hadden. Na de nazi-gruwelen van de Tweede Wereldoorlog, gingen psychologen intensief items als de relatie gehoorzaamheid en gezag, propaganda, vooroordelen en agressie bestuderen. Vandaag de dag bestuderen onderzoekers de traumatische stress en andere psychologische gevolgen van terrorisme.

De Psychologie van vandaag vindt haar toepassingen op een aantal belangrijke domeinen. Psychologen die werken rond de gezondheid en waarvan het merendeel in medische scholen werken, bestuderen een wijd gamma aan problemen, zoals o.a. hoe stress invloed heeft op het hart en het immuumsysteem, hoe copingmechanismen het best kunnen worden aangepast, en waarom mensen langer leven als ze vrienden en andere sociale contacten hebben dan als ze alleen zijn. Onderwijspsychologen bestuderen dan weer onderwerpen als intelligentie en hoe men dat kan testen, klas management en studiemotivatie.

Industriële en organisatiepsychologen richten hun aandacht op het menselijk gedrag op de werkplek, wanneer ze personeelsselectie, management en leiderschap,en de motivatie en productiviteit van de werknemers bestuderen. Milieupsychologen bestuderen de relatie tussen de mensen en hun fysieke omgeving, waaronder de effecten van het straatlawaai, het klimaat, en de bevolkingsdichtheid. Veel psychologen werken ook in het gerecht, waar ze advocaten en rechters kunnen raad geven, kunnen getuigen voor de rechtbank, kunnen doceren in rechtsfaculteiten, en items kunnen onderzoeken als de selectie van de leden van een jury en haar besluitvorming, de identificatie van getuigen, en het pleiten van onberekenbaarheid door de verdediging. Net zoals bij alle andere fundamentele wetenschappen , heeft de psychologie de stap gezet van theoretisch bestuderen naar de echte wereld.

Dit artikel is u gebracht door het team van www.depsycholoog.nl. Dit team van psychologen bieden hun inzichten en services aan de grote steden. Mocht dus een psycholoog in Rotterdam, Amsterdam of Eindhoven nodig hebben, dan kunt u terrecht bij he.

 

 

https://www.depsycholoog.nl/